Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obres o canvi d'ús

Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament, els fets i la documentació necessària amb caràcter previ a l'inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal
 
ESTAN SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA
 
- Obres d'escassa entitat tècnica i constructiva que es realitzin a l'interior d'edificis i en les que concorrin les condicions següents:
 
- Que no modifiquin estructura
- Que no afectin a façanes
- Que no suposin alteracions substancials de la distribució interior
- Que, en cap cas, comportin canvi d’ús
 
- Reparació no estructural i puntual d’humitats en cobertes i terrats.
- Reparació no estructural i puntual de façanes i tanques i el pintat de revestiments de façanes d’edificis i tanques, sempre i quan es tracti de pintar  amb el mateix color existent o similar.
- Instal·lació de bastides que no superin l’alçada de planta baixa i planta pis. 
- La pavimentació d’espais lliures de parcel·la 
 
ESTAN SUBJECTES A COMUNICACIÓ PRÈVIA AMB APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
 
- Obres que es realitzin a l’interior d’edificis que no reuneixen les condicions per subjectar-se a Llicència Urbanística ni les descrites en l’apartat anterior.
- Reparació d’humitats en cobertes i terrats que afectin a la totalitat del sistema constructiu.
- Obres en façanes o tanques que alterin la composició inicial o que pretenguin alterar el color existent.
- Instal·lació de bastides que superin l’alçada de planta baixa i planta pis.
- Construcció de tanques.
- La instal·lació d’elements tècnics dels edificis (com ara antenes, aparells de climatització, plaques fotovoltaiques, etc...).
- La realització de tallafocs.
 

Tramitació

Qui ho pot demanar: Qualsevol persona, física o jurídica, i en representació d'aquestes, qualsevol que acrediti fefaentment poder actuar en el seu nom.

Quan es pot demanar: En qualsevol moment.  

Cost:

- Taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme: la quota tributària serà de l'1 per cent cost d'execució material real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. amb una quota mínima de 50,00 €.

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: el tipus de gravamen serà del 4 per 100 sobre el cost d'execució material real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. Aquest impost és susceptible de bonificació en els supòsits contemplats en l'article 6è de l'ordenança fiscal núm. 5

Terminis resolució: Cap.

Efectes silenci: La presentació d'una comunicació no genera por ella mateixa l'obligació administrativa de resoldre ni dictar una resolució administrativa i, en conseqüència, no origina cap tipus de silenci administratiu, ni positiu ni negatiu.

Formes de tramitació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

  Servei de 24 hores al dia, 365 a l'any

  Per iniciar Tramitació Electrònica, al final d'aquesta pàgina heu de fer clic a TRAMITAR AMB CERTIFICAT. S'obrirà un formulari electrònic que haureu d'emplenar i enviar, no us oblideu d'adjuntar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR, si s'escau.

  Un cop presentada la sol.licitud rebreu a l’adreça de correu electrònic que heu consignat el document de pagament amb el que podreu abonar les taxes a través de les entitats bancàries i formes de pagament que hi consten, dins del termini que hi figura al peu. L’Ajuntament verificarà el pagament. No caldrà que presenteu cap justificant.

  Respecte al pagament de l'ICIO (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS), és obligatori realitzar l'autoliquidació adreçant-vos a la pàgina web de l’ORGT:

  https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/DeclaracionsICIO/icio

  Si no sou OBLIGATS TELEMÀTICS i necessiteu assistència, podeu adreçar-vos presencialment a l’OAC, prèvia cita, on us confeccionaran el document de pagament de l’IMPOST DE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS (ICIO).

 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

  Oficina d'Atenció Ciutadana de Territori i Sostenibilitat (Carrer Cavallers, 26)

  • De dilluns a divendres de 8:30 hores a 14:30 hores
  • Telèfon: 93 777 18 01

  Per fer la Tramitació Presencial i per una atenció més àgil, us recomanem reservar cita prèvia a l'OAC de Territori i Sostenibilitat mitjançant la web: https://citaprevia.esparreguera.cat/. Haureu de portar la documentació indicada en l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. En l'apartat IMPRESOS podeu descarregar-vos la Sol·licitud de comunicació prèvia d'obres. Per realitzar qualsevol gestió presencialment és necessari presentar el document d’identitat original.

  Un cop presentada la sol.licitud se us estendrà el document de pagament amb el que podreu abonar les taxes a través de les entitats bancàries i formes de pagament que hi consten, dins del termini que hi figura al peu. L’Ajuntament verificarà el pagament. No caldrà que presenteu cap justificant.

  Respecte al pagament de l'ICIO (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS), és obligatori realitzar l'autoliquidació, per tant sereu assistits en el moment de sol·licitar la comunicació/llicència per a la confecció del document de pagament.Documentació que cal aportar

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA:

- Croquis acotatsi és el cas.

- Fotografia de l’estat actual de l’objecte de la comunicació prèvia, si és el cas.

- Justificació expressa de què la pavimentació de la parcel·la no excedeix el 50% de l’espai lliure de parcel·la i s’adjuntaran plànols en planta acreditatius del referit requisit, en cas de pavimentació d'espai lliure de parcel·la.

- Totalitat de la documentació tècnica en format electrònic, signada digitalment pel tècnic competent, en el cas de que les obres requereixin documentació tècnica. En aquest cas s'ha d'incloure:

- Memòria amb descripció detallada de les obres a realitzar

- Pressupost desglossat per partides.

- Plànols d’emplaçament i Plànols a escala suficient, identificatius de la intervenció.

- Fotografies suficients que permetin visualitzar la zona d’actuació.

- Assumeix Tècnic de la intervenció

 

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

Sol·licitud de Comunicació prèvia d'obres (en l'apartat de IMPRESOS d'aquesta mateixa pàgina)

Croquis acotatsi és el cas.

Fotografia de l’estat actual de l’objecte de la comunicació prèvia, si és el cas.

Justificació expressa de què la pavimentació de la parcel·la no excedeix el 50% de l’espai lliure de parcel·la i s’adjuntaran plànols en planta acreditatius del referit requisit, en cas de pavimentació d'espai lliure de parcel·la.

Totalitat de la documentació tècnica en format electrònic, signada digitalment pel tècnic competent, en el cas de que les obres requereixin documentació tècnica. En aquest cas s'ha d'incloure:

- Memòria amb descripció detallada de les obres a realitzar

- Pressupost desglossat per partides.

- Plànols d’emplaçament i Plànols a escala suficient, identificatius de la intervenció.

- Fotografies suficients que permetin visualitzar la zona d’actuació.

- Assumeix Tècnic de la intervenció

Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Ordenança no fiscal núm. XXI, reguladora de la intervenció administativa en les actes d'edificació i ús del sòl.

Ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre contrucció, instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal núm. 18, Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Observacions

La comunicació no faculta, en cap cas, per exercir actuacions en contra de la legislació urbanística ni el planejament vigent, ni cap altra normativa d'aplicació.

Si en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la presentació de la comunicació d’acord amb l’article precedent, l’Ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Les deficiències que es podessin detectar per part dels serveis municipals en la comunicació i en la documentació presentada caldran ser subsanades, amb l'audiència prèvia de les persones interessades.

Respecte al pagament de l'ICIO (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS), és obligatori realitzar l'autoliquidació. Els obligats telemàtics han d'adreçar-se a la pàgina web de l’ORGT per realitzar el pagament: https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/DeclaracionsICIO/icio. Si no sou OBLIGATS TELEMÀTICS i necessiteu assistència, podeu adreçar-vos presencialment a l’OAC, prèvia cita, on us confeccionaran el document de pagament de l’IMPOST DE CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS (ICIO).

La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
Ajuntament d'Esparreguera
Plaça de l'Ajuntament Nº1
08292 Esparreguera
Tel: 93 777 18 01
Fax: 93 777 59 04
E-mail: oac@esparreguera.cat
Ajuntament d'Esparreguera
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
 • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
 • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
 • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
 • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.